Lokalt næringsliv har tatt i bruk ny metodikk:

– De sier at de har kjempeutbytte av det

TREDJE GANG: Det er tredje gang Tynset studie- og høgskolesenter, denne gang ved Kristin Moseng Aas, til venstre, og Kari Larsson Finstad, kan invitere til lean-studiet "Lean prinsipper og verktøy".

I høst tilbyr Tynset studie- og høyskolesenter en niukers studiemodul innen lean-metodikken. Undervisninga baseres på praktisk arbeid, og erfaringene høstes blant annet fra bedrifter på Røros som selv har tatt i bruk lean.

Publisert Sist oppdatert

– Flokk har tatt i bruk lean-metodikken og er helt i førersetet. De sier at de har kjempeutbytte av det. Røroshytta har og vært med og hatt utbytte av det, sier Kristin Moseng Aas ved Tynset studie- og høyskolesenter.

Initiativ fra Røros

Lean er en metodikk som kommer fra studier av arbeidsmetodene til bilprodusenten Toyota. Der så de på produksjon av biler på en helt ny måte, med både kjøpernes, arbeidernes og bedriftens øyne når det gjelder faktorer som motivasjon, kvalitet, utstyr og produksjonsmetoder. Mest sentralt er imidlertid konseptet «kaizen», som kort fortalt betyr kontinuerlig forbedring gjennom små steg.

– På Flokk sier de at det er en måte å tenke på, et mindset. På Norsk helsearkiv sier de at det gir så flyt, og da synes alle at det er så innmari mye artigere å gå på jobb. Og så kommer resultatene, sier Moseng Aas.

Initiativet til at de startet med lean kommer også fra Røros.

– Og det vi ser er at ellers i regionen så lærer de utrolig mye av rørosbedriftene og at rørosbedriftene synes det er veldig interessant å besøke andre bedrifter som driver med det samme som de selv, men som gjør det på litt andre måter, sier Moseng Aas.

På den måten bygger de nettverk, opprettholder kontakten og utvikler seg sammen.

Praktisk retta

Studiet starter i august, varer ni uker og er retta mot praktisk bruk av lean.

– Lærerne kommer selv fra industrien, de har jobba i hver sin store industribedrift i mange år. Så er det sånn med fagskolen at det du lærer i løpet av en dag eller en time, skal du umiddelbart kunne ta med tilbake til arbeidsplassen din og sette ut i livet. Det er veldig praksisnært, sier Moseng Aas.

Studiet inkluderer blant annet én samling på Raufoss med besøk på Lean lab.

– Der får de prøve og feile med arbeidsprosesser. De bygger små hus der de prøver igjen og igjen, og se om de får bedre flyt i arbeidet. Det var god stemning i gjengen som var der i fjor, sier Kari Larsson Finstad.

I tillegg kommer bedriftsbesøk på Røros. Så langt har de hatt interessenter fra både det offentlige og private, eksempelvis for å forbedre byggesaksprosesser.

– Hvor vanskelig er det å komme inn i lean-tankegangen?

– Det krever at flere fra samme arbeidssted tenker det samme rundt metodikken, sier Moseng-Aas.

– Ja, jeg tror det handler om en holdning til forbedring, at en har et ønske om kontinuerlig forbedring, legger Larsson Finstad til.

Powered by Labrador CMS