Flertallets politiske parodi

ALT PÅ EGNE PREMISSER: Ap og Sp dannet flertall sammen i Holtålen kommunestyre etter sist valg. Om de skal behandle hver interpellasjon fra mindretallet slik de gjorde denne uka, blir dette fire lange år, mener Fjell-Ljom. Fra venstre: Per-Erik Heksem (Ap), Ann Elisabeth Hansvold (Ap), Torild Løvdal (Ap), Dag Knudsen (Ap), Jan Håvard Refsethås (Sp), Jan Arild Sivertsgård (Ap) og Liv Grete Heksem (Sp). Sistnevnte var ikke til stede i sist kommunestyremøte og var således ikke med på å stemme ned interpellasjonen.
Publisert

Tirsdagens behandling av Framtida Holtålen sin interpellasjonen i Holtålen kommunestyre endte som en politisk parodi signert Ap og Sp.

Kort forklart foreslo Framtida at kommunen henvender seg til aktører i kraftbransjen med forespørsel om noen av dem kan være interesserte i å utrede hvilke muligheter for framtidig energiproduksjon som ligger i Holtålen.

Flertallet ville ikke gå med på forslaget fordi de mente at det allerede er ivaretatt av vedtaket de gjorde i desember om å utarbeide en energiplan. De gjorde også et nummer ut av at Framtida stemte imot den gangen.

For det første er det merkelig å stemme imot noe som er så åpenbart fornuftig. I beste fall ville vi med Framtidas forslag fått en ekstern aktør med spesialkompetanse til å gjøre jobben både raskere og billigere enn opprinnelig planlagt. Og i verste fall så hadde utgangen av forslaget blitt akkurat det samme som konsekvensen av flertallets avvisning av det, altså at kommunen må gjøre jobben selv.

For det andre er mangelen på selvinnsikt fra flertallspartiene i ferd med å bli smått urovekkende. For deres rasjonalisering i denne saken ble til slutt omtrent sånn:

«Fordi vi vedtok å utarbeide en energiplan før kommunens planstrategi-arbeid var ferdig – attpåtil i forbindelse med budsjettbehandlinga der plansaker ikke hører hjemme – så vil vi ikke ha dette forslaget til Framtida fordi det kan gjøre at energiplanen blir ferdig fortere og billigere enn planlagt.»

Jan Håvard Refsethås (Sp) sa i møtet at det blir en parodi med delt votering i en sak der de egentlig er enige. Det har han rett i. Men det var han selv som iscenesatte parodien – ikke Framtida Holtålen.

Powered by Labrador CMS